CNC Operater

LOKACIJA: Blagoja Parovića bb, Tunjice, Banja Luka 
Datum objave: 23.05.2024. 
Prijaviti se možete do: 18.6.2024.

Prijave šaljete na mail: posao@euroglas-bl.com

Opis posla

1

Priprema i planiranje

Ova faza uključuje pripremu CNC mašine, što podrazumijeva postavljanje alata, kalibraciju i unos odgovarajućih programa.
Operater treba razumjeti tehničke crteže i specifikacije kako bi pravilno prilagodio program mašine za određeni zadatak.
Provjera i priprema materijala za obradu (stakla) također spada u ovu fazu.

2

Nadgledanje

Operater nadgleda i upravlja CNC mašinom tijekom procesa obrade stakla, osiguravajući efikasnost proizvodnog procesa.
Potrebno je kontinuirano pratiti proces obrade kako bi se osigurala kvaliteta i točnost, te pravovremeno reagirati na bilo kakve anomalije ili tehničke probleme.

3

Kontrola kvalitete i održavanje

Nakon obrade, CNC operater provjerava gotove proizvode radi usklađenosti s tehničkim specifikacijama i kvalitetom obrade.
Redovito održavanje CNC mašine i alata je ključno kako bi se osigurala konzistentna preciznost i smanjili zastoji u proizvodnji.
Operater treba voditi evidenciju o radu mašine i održavanju.

Uvjeti

Tražimo motiviranog i kvalificiranog kandidata za poziciju CNC Operater, koji će se pridružiti našem timu. Idealni kandidat bi trebao imati kombinaciju tehničkih vještina, praktičnog iskustva i sposobnost brzog učenja.

Prednost imaju kandidati

Što nudimo